ECU behöver kodning av kvalificerad bil tekniker

De flesta fordon tidigare än 1995 har immobilisatorer separerade från motorns styrenhet och behöver inte kodas – Plug and Play.

ECU för fordon senare än 1995 måste kodas till motorhanteringssystemet av en kvalificerad bil tekniker

Om du köper ECU på egen hand är den vanligtvis överförbar men kommer att behöva kodas för att matcha fordonets säkerhetssystem. Detta måste göras av en bilelektriker med rätt programvara. Även om styrenheten är överförbar, måste du ändå se till att reservdelarnas ersättningsnummer helt matchar ditt.

Kodning säkerställer att fordonets startspärr känner igen olika ECU och öppnar ECU för att köra fordonet. Kodning kräver expertis från en kvalificerad bilelektriker som använder rätt programvara och utrustning.