ECU före 1995

ECU tidigare än 1995 är vanligtvis okodade och kan helt enkelt bytas ut och fungerar helt utan kodning eftersom de inte är kodade till bilens säkerhetssystem. Du måste fortfarande se till att reservdelarnas nummer helt matchar ditt.