Hur kopplar jag bort krockkuddens kontrollmodul?

Innan du kopplar bort krockkuddens styrenhet är det viktigt att koppla ur bilens batteri. Om du kopplar bort krockkuddsenheten utan att koppla ur batteriet kan det orsaka krockkuddarna att explodera eller skada datorsystemet. När du har kopplat bort den positiva batterikabeln bör du vänta i tre minuter innan du tar bort datormodulen. När SRS-systemet är urkopplat från kabelanslutningarna kan du ta bort och återställa krockkuddemodulen på ett säkert sätt.