Kloning av immobilizer data

Har du bytt ut din immobilizer kommer bilen kräva att du kodar in en ny nyckel. Om inte du klonar din gamla bils uppgifter till den nya immobilizern, kommer bilen fungera med de gamla nycklarna. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.