Mina krockkuddar utvecklades inte under en olycka: Är de trasiga?

Om din krockkuddslampa försvinner efter att du startat bilen ska dina krockkuddar fungera korrekt. Krockkuddar sprids inte ut vid varje olycka, och krockkuddemodulen och stötsensorerna arbetar tillsammans för att avgöra vilka olyckor som kommer att utlösa krockkuddesutlösning. Din bil tar hänsyn till hastighet, närvarosensorer och olycksriktning när ditt fordon är inblandat i en olycka.

Om din bil inte har nått en viss hastighet, vanligtvis mellan 8-14 km/h, kommer dina krockkuddar inte att spridas för att undvika att skada förare eller passagerare vid en låg hastighetskrasch. Om passagerarsätet inte upptäcker vikten av en vuxen, kommer din passagerarkrockkudde inte att lossas. Krockkuddar tar också hänsyn till kollisionsriktningen genom stötsensorer. Om ditt fordon slås från sidan kan sidokrockkuddar lossna medan frontkrockkuddar förblir intakta.