Vad måste bytas ut efter att krockkuddar har implementerats?

Om dina krockkuddar har utlösts under en olycka måste dina krockkuddar bytas ut och din krockkuddekontrollmodul måste bytas ut eller omprogrammeras. Om klockfjädern eller stötsensorer smälts eller skadas under kollisionen måste de också bytas ut för att krockkuddemodulen ska återställas och börja fungera korrekt. Det rekommenderas att en licensierad tekniker byter ut skadade eller utplacerade krockkuddar för att säkerställa korrekt vård för säkerheten på vägen. AutoHex erbjuder återställning av krockkuddemodul som återställer ditt fordon till fabriksinställningar, snarare än att betala dyra återförsäljarkostnader för att ersätta befintliga krockkuddemoduler.